Nieuwsticker

Project ‘Sportopleiding voor iedereen’ – ST4ALL gepresenteerd aan sporters met een beperking

Op 17 mei 2019 werd het project ‘Sportopleiding voor iedereen’ – ST4ALL gepresenteerd aan atleten met een handicap, leden van de RIJEKA SPORTS ASSOCIATIE VOOR PERSONEN MET BEPERKINEGN, toen de opvoeding over het belang van sport voor iedereen, in het bijzonder voor mensen met een beperking, werd georganiseerd.

Het is van groot belang dat personen met een beperking zich bezighouden met sommige sportactiviteiten, aangezien dat hun levenskwaliteit, socialisatie, zelfvertrouwen, motorische vaardigheden, fysieke toestand, en dit zal op zijn beurt de dagelijkse barrières die de persoon tegenkomt verlichten. Trainingen verbeteren de concentratie, hebben een positieve invloed op de mentale stabiliteit, er worden resultaten bereikt die een motiverende invloed kunnen hebben op de ontwikkeling van onafhankelijkheid en persoonlijkheid in het algemeen. Door middel van training kan een professioneel niveau worden bereikt, evenals succes op nationaal, Europees, wereldniveau en zelfs de Paralympische Spelen.

Behalve dat sport een positieve invloed heeft op de gezondheid van iedereen, met name personen met een beperking, sport helpt mensen met een beperking om zichzelf en hun talenten te leren kennen, die ze door middel van een opleiding kunnen verbeteren, ze kunnen barrières overstijgen en hun sportieve en sociale leven verrijken. Sport geeft hen het gevoel dat ze erbij horen.

Gezien het feit dat steeds meer leerlingen en studenten met een beperking worden opgenomen in onderwijsinstellingen en organisaties van jongeren zonder beperking en dat zij deelnemen aan sportactiviteiten, hebben de professoren en trainers te maken met het probleem van onvoldoende onderwijs over inclusieve sporten. Het doel van het project ‘Sportopleiding voor iedereen’ – ST4ALL is dan ook om professoren en trainers op te leiden over het organiseren van inclusieve sportactiviteiten. Het is van mening dat juist dit soort activiteiten cruciaal kan zijn voor de integratie in de gemeenschap.

Acht partners nemen deel aan het project ‘Sportopleiding voor iedereen’ – ST4ALL, afkomstig uit deze landen: Bulgarije, Turkije, België en Oostenrijk en Kroatië. De belangrijkste partner van het project is de Universiteit van Plovdiv, Paisii Hilendarski uit Bulgarije, terwijl Kroatië wordt vertegenwoordigd door de RIJEKA SPORTS ASSOCIATIE VOOR PERSONEN MET BEPERKINGEN. Het budget van het project ‘Sportopleiding voor iedereen’ – ST4ALL bedraagt 355.643 euro en wordt medegefinancierd door de EU via het programma Erasmus + Sport – Samenwerkingspartnerschap. De periode waarin de kosten toelaatbaar zijn, loopt van 1 januari 2018 tot 30 juni 2020. De subsidiabiliteit van de kosten is begonnen op 1 januari 2020. De subsidiabiliteit van de kosten gaat in op 1 januari 2018. en eindigt op 30 januari 2018. Juni 2020.

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. More information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close