Nieuwsticker

Project ‘Sportopleiding voor iedereen’ – ST4ALL gepresenteerd aan de vertegenwoordigers van sportclubs van personen met een beperking

Op 20 mei 2019 vond de verspreiding plaats van het project ‘Sportopleiding voor iedereen’ – ST4ALL; meer bepaald het project ‘Sportopleiding voor iedereen’ – ST4ALL werd voorgesteld aan de vertegenwoordigers van sportclubs van personen met een beperking.

De fysieke en psychologische voordelen van lichamelijke activiteit zijn bekend en wetenschappelijk bevestigd. Lichamelijke activiteit heeft een positieve invloed op alle systemen van organen, met name op de mobiliteit, de luchtwegen en het cardiovasculaire systeem. Er bestaat ook een positieve psychologische invloed. Sporten verhoogt het niveau van lichamelijke activiteit aanzienlijk, door het gebruik van betekenisvolle, interessante, doelbewuste, uitdagende en motiverende motorische acties. De keuze van de activiteiten is belangrijk, zowel voor personen met als zonder beperking. De activiteit moet worden gekozen in overeenstemming met de aanleg en capaciteiten van de toekomstige sporter. Idealiter zou een sporter bij de keuze van een sportactiviteit geadviseerd moeten worden door een team van deskundigen (arts, kinesioloog, fysiotherapeut en andere deskundigen, indien nodig).

Het is van groot belang dat personen met een beperking zich bezighouden met sommige sportactiviteiten, aangezien dat hun levenskwaliteit, socialisatie, zelfvertrouwen, motorische vaardigheden, fysieke toestand, en dit zal op zijn beurt de dagelijkse barrières die de persoon tegenkomt verlichten. Trainingen verbeteren de concentratie, hebben een positieve invloed op de mentale stabiliteit, er worden resultaten bereikt die een motiverende invloed kunnen hebben op de ontwikkeling van onafhankelijkheid en persoonlijkheid in het algemeen. Door middel van training kan een professioneel niveau worden bereikt, evenals succes op nationaal, Europees, wereldniveau en zelfs de Paralympische Spelen.

Behalve dat sport een positieve invloed heeft op de gezondheid van iedereen, met name personen met een beperking, helpt sport mensen met een beperking om zichzelf en hun talenten te leren kennen, die ze door middel van een opleiding kunnen verbeteren, ze kunnen barrières overstijgen en hun sportieve en sociale leven verrijken. Sport geeft hen het gevoel dat ze erbij horen.

Sport is een instrument voor vroege integratie en revalidatie van kinderen met ontwikkelingsstoornissen; het helpt bij hun socialisatie en verhoogt hun zelfvertrouwen.

Wanneer deze kinderen bij de sportactiviteiten worden betrokken, bouwt het ook hun fysieke en intellectuele capaciteiten op.

Voor kinderen met ontwikkelingsstoornissen is sport een vorm van werk en fysiotherapie. Door te sporten verbeteren ze hun fysieke en psychische toestand en creëren ze nieuwe vriendschappen, werkgewoontes en ontwikkelen ze hun vermogen tot samenwerking en teamgeest.

De kinderen die trainen en naar wedstrijden gaan, krijgen niet alleen de kans om te vechten voor het resultaat, maar ook om de buitenwereld beter te leren kennen. Door naar de hotels te komen, hebben ze de kans om hun gedrag ten opzichte van andere kinderen en het hotelpersoneel te oefenen, hun vermogen om dingen alleen te doen, zonder de hulp van hun ouders. Dit varieert van persoonlijke hygiëne, het netjes houden van hun kamers en bezittingen, tot het behalen van de gewenste resultaten in de sport. Het is dan ook duidelijk dat sporten kinderen met een beperking helpt bij het ontwikkelen van een breed scala aan gedrag, vaardigheden en gevoelens waar ze buiten de sportarena veel baat bij zullen hebben.

Gezien het feit dat steeds meer leerlingen en studenten met een beperking worden opgenomen in onderwijsinstellingen en organisaties van gehandicapte jongeren zonder beperking en dat zij deelnemen aan sportactiviteiten, hebben de professoren en trainers te maken met het probleem van onvoldoende onderwijs over inclusieve sporten. Het doel van het project ‘Sportopleiding voor iedereen’ – ST4ALL is dan ook om professoren en trainers op te leiden over het organiseren van inclusieve sportactiviteiten. Het is van mening dat juist dit soort activiteiten cruciaal kan zijn voor de integratie in de gemeenschap. Acht partners nemen deel aan het project ‘Sportopleiding voor iedereen’ – ST4ALL, afkomstig uit deze landen: Bulgarije, Turkije, België en Oostenrijk en Kroatië. De belangrijkste partner van het project is de Universiteit van Plovdiv, Paisii Hilendarski uit Bulgarije, terwijl Kroatië wordt vertegenwoordigd door de RIJEKA SPORTS ASSOCIATIE VOOR PERSONEN MET BEPERKINGEN. Het budget van het project ‘Sportopleiding voor iedereen’ – ST4ALL bedraagt 355.643 euro en wordt medegefinancierd door de EU via het programma Erasmus + Sport – Samenwerkingspartnerschap. De periode waarin de kosten toelaatbaar zijn, loopt van 1 januari 2018 tot 30 juni 2020. De subsidiabiliteit van de kosten is begonnen op 1 januari 2020. De subsidiabiliteit van de kosten gaat in op 1 januari 2018. en eindigt op 30 januari 2018. Juni 2020.

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. More information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close