Новинарски спот

Пловдивският университет представи резултатите от проект в помощ на учители, треньори и родители на деца с увреждания

На 16 септември 2020 година в хотел „Империал“, гр. Пловдив се проведе събитие за разпространение на резултатите по проект „Спорт за всички“ – ST4ALL, 590416-EPP-1-2017-1-BG-SPO-SCP, съфинансиран по програма „Еразъм +“ на ЕС. Координатор на проекта и домакин на събитието „Подкрепа за учители и треньори за планиране и организиране на приобщаващи спортни дейности“ бе Пловдивският университет „Паисий Хилендарски“ в лицето на преподаватели от Педагогическия факултет. Проекта стана възможен и благодарение на партньорските организации: Националната асоциация на работещите с хора с увреждания (НАРХУ) в България, Спортната асоциация за хора с увреждания в Хърватия, Университетът Инону – факултет по физическо възпитание и спорт в Турция, Асоциацията в областта на доброволците VAEV в Австрия, Средно училище „Паисий Хилендарски“, гр. Пловдив, TOLBO VZW, Белгия.

Презентациите от събитието можете да изтеглете от тук


За младежи с увреждания интегрираните спортни дейности могат да бъдат от ключово значение за участието им в общността. И все пак по-голямата част от организираните спортни дейности от младежките организации и училищата са сегрегирани услуги или се осигуряват за групи от хора, които влизат в общността, но които като индивиди никога не се интегрират напълно в тези дейности.

Младите хора с увреждания са едва наполовина по-склонни да играят спорт редовно, отколкото тези без увреждания (SENMAGAZINE, Великобритания). Освен това, младите хора с увреждания имат тенденция да имат по-ниски нива на физическа активност и по-високи нива на затлъстяване, отколкото техните връстници без увреждания. Стереотипите, нагласите, предположенията и възприятията често се съчетават, за да създадат стигма за хората с увреждания. Тези бариери пред участието в спорта могат да накарат човек с увреждане да се чувства по-малко достоен.

Бариерите, които допринасят за ниското ниво на участие на младите хора с увреждания във физическата активност и спорта, включват следното: недподходящо организирано физическо възпитание в училищата и младежките организации; натрупване на отрицателен опит в училище; ниски очаквания от учители по спорт и физическо възпитание, семейства и връстници; липса на познания от учителите относно съществуващи стратегии за интегриране на ученици с увреждания в спортните дейности; липса на информация на Български език; лошите обществени съоръжения и липсата на достъп до съоръжения и програми пригодени спрямо стандартите за достъпност и безопасност; необучен персонал и липса на достъпни съоръжения; липса на помощен персонал, които може да улесни / подпомагне хората с увреждания при достъп до съоръжения и спортни програми, когато това е необходимо; неадекватни треньорски подходи и др.

Може би основната пречка за участието на младежите с увреждания в спортните дейности и организации е нагласата. Отношението на доставчиците и организаторите на спортни събития, родителите и широката общественост е, че такова участие е невъзможно или не си струва неприятностите и рисковете.

Значителни данни също така показват, че видът на увреждане и нивото на нуждата от подкрепа са важни съображения за участието и неучастието на хората с увреждания в спортни дейности в училище или в младежката им организация (ако изобщо членуват). Разбира се, всяко лице с висока нужда от подкрепа има значителни ограничения за участие. Обстоятелствата трябва да бъдат ясно разбрани при формулирането на адекватни отговори. Например приблизително две трети от младежите с увреждания се раждат с увреждания (вродени), докато около една трета от младежите получават увреждането си чрез някакъв вид травма. И двете групи младежи имат много различен житейски опит.

Бариери за учители по масово практикувани спортове

Все по-голям брой учащи с увреждания се включват в общообразователни дейности и участват в младежки организации, което води до факта, че все повече учители / преподаватели в областта на физическото възпитание са изправени пред реалността да преподават на тези младежи заедно с останалите деца, без да имат необходимите знания как да се организират спортни дейности така че включат всички деца от класа/групата. Това е причината за създаденият проект ST4ALL и е мотиватор за създаване на неговият консорциум, който изготви това предложение.

Положителни аспекти на спорта за младежи (с увреждания)

Участието в спорт спомага за развитието на здравословна концепция на живот, изгражда увереност и подобрява цялостното качество на живот. Спортът също така предоставя на младите хора с увреждания ценни социални взаимодействия, както с други лица с увреждания, така и със своите връстници без увреждания.

Ако ограниченията, пред които са изправени, трябва да бъдат премахнати, тогава онези, които са засегнати от тези ограничения, могат или да участват повече, или да започнат да участват, тъй като те са били възпирани от участието си в миналото. Ползите, които подобна (адаптивна) спортна дейност може да предложи на младите хора с увреждания, са следните:

  • социални и културни предимства, особено за тези, които нямат или имат ниски нива на подкрепа.
  • тези с високи нужди от подкрепа имат най-характерните предимства на спорта и активното участие в отдих – вълнение и приключения.
  • хората, които се занимават със социални дейности и гражданство, обикновено са много повече свързани с общността и се радват на по-добро качество на живот.
  • терапевтичният аспект на участието на младите хора с увреждания на местно равнище е пряк, тъй като участниците получават основна сила, увереност, самоуважение и самоопределяне; помага на хората да преодоляват препятствията, да постигат цели и да придобиват умения за живот; и осигурява невероятен тласък на морала и психиката на участниците.

Проучванията също така показват, че адаптивните спортове предлагат множество предимства, включително:

  • по-малко стрес;
  • повече независимост;
  • по-високи постижения в областта на образованието;
  • намалена зависимост от самота и депресия;
  • по-малко вторични медицински състояния (т.е. диабет, хипертония).

Необходимост от обучение за приобщаващо спортно развитие и физическо възпитание в училище и в младежките организации

Възможността за участие в спорта в училища и младежките организации сред младите хора с увреждания е от първостепенно значение и ще бъде от полза и за бъдещите поколения. За всеки, който работи с хора с увреждания, е необходимо специално обучение, за да могат да отговарят и на нуждите на младежите с увреждания със съответни и терапевтично оправдани спортове. Това е особено валидно за спортните обучители в специалното образование / приобщаващите училища и младежките организации.

С участието на младежи с увреждания в училища и младежките организации това все повече гарантира, че участието в спорта за тези младежи е плодотворно и допринася за тяхното включване в обществото.

Старт на проекта: 1 януари 2018 г.

Продължителност: 34 месеца

Като продължавате да използвате сайта, приемате използването на "бисквитки". More information

Настройките на "бисквитките" в този уебсайт са настроени да "позволяват на бисквитките", за да ви дадат най-добрата възможна възможност за сърфиране. Ако продължавате да използвате този уебсайт, без да променяте настройките на "бисквитките", или кликнете върху "Приемам" по-долу, с което вие се съгласявате с това.

Затваряне