Haber Bandı

Engelli bireyler için entegre spor aktiviteleri onların topluma katılımı için anahtar bir rol oynayabilir. Bununla birlikte, Gençlere yönelik faaliyet yapan kurumlar, okullar tarafından organize edilen çoğu spor faaliyetleri engelli bireyler için tecrit etmekte ve sadece toplumsal faaliyetlere katılabilecek gruplara yönelik yapılmaktadır ve bundan dolayı, engelli bireyler asla bu toplumsal faaliyetlerin yapıldığı ortamlara girememektedir.

Engelli gençlerin düzenli spor yapma olasılığı engelsiz bireylere düzenli spor yapma olasılıklarının sadece yarısı kadardır (SENMAGAZINE, UK). Buna ilaveten, engelli bireyler engelsiz akranlarına göre, daha düşük seviyede sağlıklı (fit) olma ve daha şişman olma eğilimindedirler.
Tek tip tutum, varsayım ve algılamalar çoğu zaman engelli insanlar adına utandırıcı bir şey olarak karşımıza çıkar. Sportif faaliyetlere katılımlarının önünde engeller gibi duran bu unsurlar engelli bir kişinin kendisini daha az değerli görmesine neden olabilir.

Engelli gençlerin fiziksel aktiviteye ve spora katılım oranlarının düşük olmasına neden olan bu engeller aşağıda belirteceğimiz hususları içermektedir: okullarda ve gençlik kurum/kuruluşlarında kötü beden eğitiminin verilmesi; olumsuz okul tecrübeleri; spor ve beden eğitimi öğretmenleri, aileleri ve akranlarının düşük beklentiler; neyin mevcut olduğunun bilinmemesi; bilgi ve uzmanlık eksikliği; kötü tesisler ve tesis ve programlara erişim eksikliği; geçici yapılar ve yaklaşımlar; fiziksel aktivitenin faydaları konusundaki deneyimsizlik; eğitimsiz personel ve ulaşılabilir tesislerin eksiklikleri; engelli kişilere ihtiyaç duyulduğunda imkân ve programlara erişmelerini kolaylaştıracak / yardım edebilecek arkadaş eksikliği; yetersiz koçluk.

Belki engelli gençlerin spor aktiviteleri ve organizasyonlarına katılımının önündeki en büyük engel, tutumla ilgili durumlardır. İmkân Sağlayıcıların, ebeveynlerin ve halkın tutumları engelli bireylerin sportif faaliyetlere katılımlarını imkânsız görmeleri veya sorun edilmeye değer görmemeleridir.

Literatürdeki önemli bulgular engellilik türünün ve destek ihtiyaçlarının düzeyi, engelli bireylerin okulda veya gençlik kurum/kuruluşlarında (üye oldukları takdirde) sportif faaliyetlere katılımı ve katılım dışı bırakılmaları hususlarında göz önünde bulundurulması gereken önemli unsurlar olduğunu göstermektedir. Elbette, yüksek destek ihtiyacı olan herhangi bir kişinin katılım için önemli kısıtlamaları vardır. Yeterli cevapları formüle ederken bireylerin koşullarının açıkça anlaşılması gerekir. Örneğin engelli gençlerin yaklaşık üçte ikisi özrüyle (doğuştan) doğar; gençlerin yaklaşık üçte biri engelliliğini bir takım travmalarla edinirler. Bu gençlik gruplarının her ikisi de çok farklı yaşam deneyimlerine sahiptir.

Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Karşılaştıkları Engeller

Engelli öğrenciler gittikçe daha fazla sayıda genel eğitim ve gençlik kurum/kuruluşlarını faaliyetlerine katılmaktalar; bu katılımlarından dolayı, sosyal hayat katılımı sağlayacak spor etkinliklerinin nasıl düzenleneceği konusunda gerekli bilgisi olmadan bu gençleri geri kalan diğer çocuklarla birlikte eğitme gerçeğiyle karşı karşıya gelen sayıca daha fazla beden eğitimi öğretmenleri bulunmaktadır. Bu durum ST4ALL projesinin özünde yer alır ki, konsorsiyumu kurmak ve projeyi hazırlamanın temel motivasyon kaynağı oluşturmuştur.

Engelli Gençler için Sporun Olumlu Yönleri

Spor faaliyetlerine katılım sağlıklı bir benlik konsepti geliştirmeye, güven inşa etmeye ve genel yaşam kalitesini geliştirmeye yardımcı olur. Aynı zamanda, Spor engelli bireylerin kendisi dışındaki diğer özürlü bireyler ve de engelli olmayan akranlarıyla birlikte değerli sosyal etkileşim ortamını sağlar.

Karşılaşılan kısıtlamalar kaldırılacak olursa, bu kısıtlamalardan etkilenen kişiler, geçmişte spor faaliyetlerine katılımları engellendikleri için, faaliyetlere daha fazla katılabilir ya da katılmaya başlayabilir. Böylesi (uyarlanabilir) spor faaliyetlerinin engelli gençlere sağlayabileceği faydalar şunlardır:

  • Özellikle desteğe ihtiyaçları düşük seviyede ya da hiç olmayanlar için sosyal ve kültürel yarar sağlaması.
  • Yüksek destek ihtiyacı olanların, sporun kendine özgün en yüksek seviyede faydasını görür ve aktif rekreasyon katılımları mümkün olur.
  • Toplumsal ve yurttaşlık faaliyetlerine katılan insanlar genellikle toplumla daha çok bağlantılıdır ve daha iyi bir yaşam kalitesine sahiptir.
  • Katılımcıların temel bir güç, özgüven, benlik saygısı ve kendi kendine karar alma yetisi kazanmasına katkı verdiği için engelli gençlerin temel sporla uğraşması sporun tedavi edici yönüyle doğrudan ilişkilidir; insanlara engelleri aşmalarına, hedeflerine ulaşmalarına ve yaşam becerilerini öğrenmelerine yardımcı olur ve katılımcıların moral ve psikolojisine inanılmaz bir destek sağlar.

Araştırmalar aynı zamanda uyarlanabilir sporların da aşağıda belirtilen hususlar dahil birçok fayda sağladığını göstermektedir:

  • Daha az stres,
  • Daha fazla bağımsızlık,
  • Eğitim ve istihdamda daha yüksek başarı,
  • Ağrı ve depresyon ilacına bağımlılığın azalması,
  • Diyabet, hipertansiyon gibi daha az ikincil sağlık probleminin ortaya çıkması.

Okulda ve Gençlik Kurum/Kuruluşlarda Kapsayıcı Temel Spor Faaliyetlerine ve Beden Eğitimine Duyulan İhtiyaç

Özel eğitim, genel okullar ve gençlik merkezleri, kurum ve kuruluşlarında engelli gençlerin spora katılımı çok önemli bir meseledir ve gelecek kuşaklara fayda sağlayacaktır. Engelli bireylerle çalışan herkes için, engelli gençlerin ihtiyaçlarının tedavi edici bir özelliğe sahip uygun görülen sporlarla eşleştirilebilmeleri için özel bir eğitime ihtiyaç duyulmaktadır. Bu durum, yukarıda vurgulandığı gibi, özel eğitim/ kaynaştırma okullarında ve gençlik kurumlarında çalışan beden eğitmenleri için özellikle geçerlidir.

Engelli gençlerin normal okullara ve gençlik kurumlarına katılımlarıyla, engelli gençlerin spor faaliyetlerine katılımının verimli olmasını sağlamak için, bu ihtiyaç giderek artan bir temel unsur haline gelmekte ve onların topluma dahil olmalarına katkıda sağlamaktadır.

Başlama: 1 Ocak 2018

Süre: 34 Ay

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. More information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close