Haber Bandı

Amaç ve Hedefler

ST4ALL, çeşitli boyutlarda engelli gençlerle birlikte çalışırken, spor eğiticilerinin eğitim becerilerini geliştirmeyi amaçlıyor. Engellilerin Spor faaliyetlerine katılımlarıyla ilgili fiziksel ve psikolojik yönlerine ve sporun tedavi edici yönlerine dair dikkat edilmesi gereken hususlar ortaya konulacaktır. Engeller ağırlıklı olarak çevresel faktörler olsa da ve kolaylaştırıcılar da kişisel olsa da, karşılaşılan engeller ve kolaylaştırıcılar yaşa ve engellilik türüne bağlıdır. İnsanlara spor katılımı konusunda tavsiyede bulunurken, sadece yaş ve engellilik türü değil, aynı zamanda çevresel ve toplumsal engeller de göz önüne alınmalıdır.

En uygun sporun bulunması, fiziksel engellilerin yalnızca aktif olma şansını arttırmaz aynı zamanda onların aktif olma şansını da artırabilir. Temel amaç antrenörlerin birlikte çalıştıkları sporcuların/bireylerin hem fiziksel hem de davranışsal olarak gelişime destek veren genel spor uygulamalarını yerleşik hale getirmelerini sağlamaktır ve böylelikle, engelli gençlerin uyumlu olmayan davranışları azaltılacaktır. Bu aynı zamanda uygun olmayan görev ve iletişim derecesini azaltmayı da içerecektir.

Doğrudan hedef kullanıcıları;

 • Gençlik spor liderleri ve çalışanları spor aktivitelerini eğlence ve dinlenme faaliyetlerinin bir parçası olarak organize ediyorlar.
 • Özel eğitim/ kaynaştırma okulları/ normal okullarında aktif olarak çalışan spor / beden eğitim öğretmenleri
 • Kendi engelli çocuklarıyla birlikte okul dışında spor aktivitelerini yapmak isteyen, çocuklarının engeline odaklanmanın yerine onların becerilerine odaklanan (pozitif psikolojiye dayalı olarak) ve bu durumu benimseyen aile üyeleri

Yararlanıcılar

 •  Birden fazla engeli olan 5 ve 18 yaş arası engelli gençler
  • Görme bozuklukları,
  • Duyma bozuklukları,
  • Hareketlilik bozuklukları,
  • İletişim bozuklukları,
  • Öğrenme engeli olan (düzenli katıldıkları sürece / kaynaştırma okullar) (a tipi otizm, down sendromu, vs.),

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. More information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close