Nieuwsticker

Ambities en doelstellingen

ST4ALL is erop gericht de trainingsvaardigheden van sporttrainers te verbeteren die werken met jongeren met heel uiteenlopende beperkingen.  Zowel de fysieke en psychologische aspecten van de deelname aan sportactiviteiten als de therapeutische aspecten komen hierbij aan bod.  Ook al waren de te overwinnen obstakels vooral aan omgevingsfactoren te wijten en de facilitators eerder persoonsgebonden van aard, beide hingen van de leeftijd of de soort handicap af.  Wanneer men advies geeft over sportparticipatie, zou men hierbij echter meer dan alleen leeftijd en soort handicap in beschouwing moeten nemen.  Men zou tevens rekening moeten houden met de obstakels die in de onmiddellijke en in de maatschappelijke omgeving ontstaan.

Eens ze de meest geschikte sport gevonden hebben, zou de kans kunnen stijgen dat mensen met beperkingen niet alleen actief zullen worden maar ook dat ze actief zullen blijven.  Een heel belangrijk punt bestaat erin breedtesporttraining uit te werken die niet alleen de fysieke ontwikkeling gunstig beïnvloedt maar ook gedrag ondersteunend werkt.  Hierbij zal ook aandacht geschonken worden aan het verminderen van het aantal onaangepaste taken en communicatie.

Directe doelgroepen

 • leiders en medewerkers van (inclusieve) jongeren- en sportorganisaties die recreatieve sportactiviteiten en vrijetijdsactiviteiten aanbieden
 • leerkrachten sport en/of lichamelijke opvoeding die op dit ogenblik actief bezig zijn in het buitengewoon / inclusief / gewoon onderwijs
 • familieleden die buitenschoolse sportactiviteiten willen ondernemen met hun gehandicapte kinderen en die daarbij de klemtoon willen leggen op wat hun kinderen wel kunnen eerder dan op wat hun beperkingen zijn (gebaseerd op positieve psychologie)

Begunstigden

 • jongeren (tussen 5 en 18 jaar) met beperkingen zoals
  • visuele beperkingen
  • slechthorendheid
  • verminderde mobiliteit
  • communicatieve handicaps
  • leerstoornissen (voor zover ze school kunnen lopen in een gewone of inclusieve school) (voornamelijk a-type autisme, down syndroom, enz.)
  • complexe (multipele) beperkingen

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. More information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close