Haber Bandı

Çıktılar / İndirilebilecekler

Fikri Çıktılar (FÇ)

FÇ 1: Okul / gençlik kurum/kuruluşlarında sosyal içerme özelliği taşıyan spor uygulamalarının veri tabanı

Amaçlar:

 • Okul / gençlik kurum/kuruluşlarında sosyal içerme özelliğine sahip spor uygulamalarını betimleyen Avrupa’nın çeşitli yerlerinde iyi ve kötü uygulamalar toplanacak ve daha sonra değerlendirmelere tabi tutulacaktır. Bu veriler FÇ2 & FÇ3’e ek bilgiler sağlayacaktır.
  • Uygulamalar farklı formatlarda toplanacaktır: Resimler, video, ses, metin
  • Toplanan tüm veriler çevrimiçi veri tabanı aracılığıyla depolanacak ve çevrimiçi veri tabanından aranabilir olacaktır.

Bu aşağıdakileri bilgileri sağlayacaktır:

 • ST4ALL müfredatı (FÇ2) eğiticilerin ve yararlanıcıların ihtiyaçlarını karşılıyor.
 • Bir dizi öğrenme etkinliği tanımlanabilir ve bu etkinlikler kullanıcının ihtiyaçlarına uygun ve kullanılabilir bir hale getirilebilir.
 • Başarıya ulaşmak için antrenman uygulamalarında düzenleme yapma ihtiyacı tam olarak belirlenir.
 • 6 ortak ülkedeki ulusal bağlamlar arasındaki benzerlikler ve farklılıklar belirlenebilir ve vurgulanabilir.

FÇ 2: ST4ALL Müfredatının Geliştirilmesi

Amaçlar:

 • Okul / Gençlik Kuruluşlarındaki Kaynaştırma amaçlı yapılan Spor Uygulamalarına dair Veri tabanı diye ifade edebileceğimiz FÇ 1’den elde edilen verilerden, detaylı bir şekilde resimlerle hazırlanmış el kitabı / eğitim kursları ve materyallerden (talimatlar içeren videolar dahil) oluşan ST4ALL müfredatı 7inci ortağın rehberliğinde tasarlanacak ve geliştirilecektir.
 • Çevrimiçi ve mobil araçlar 7inci ortağın rehberliğinde tasarlanacak ve geliştirilecektir (değerlendirme uygulaması (applikasyon) dahil).
 • Gençlik kurumlarında, özel eğitim kurumlarında, kaynaştırma öğrencisi olan okullarda görev yapan spor eğitmenleri tarafından hem çevrimiçi hem mobil platformlar ve hem de metin kitaplar aracılığıyla test edilecek şekilde hazır hale getirilecek ST4ALL müfredat / el kitabı / eğitim derslerinin ve materyallerinin pilot versiyonları geliştirilecektir.

Müfredat aynı zamanda öğretmenlerin ve eğitmenlerin bilgisini de artıracaktır.
Mevcut öğrenme içeriğinin amacı, düzenli fiziksel aktivitenin psiko-sosyal yönleriyle ilgili mevcut düşünmeyi irdelemektir. Bu müfredat Fiziksel / sportif etkinliğin rolü şu şekilde gösterecektir:

 • Çocuk ve gençlerde stres ve kaygıların yönetme;
 • Çocuklarda ve gençlerde depresyonun azaltma;
 • Dikkat eksikliği / hiperaktivite bozukluğu (DEHB), öğrenme bozuklukları ve otizmi olan çocuklar ve gençlerde,
 • Özgüveni geliştirme,
 • Zeka ve akademik başarı,
 • Çocuk suç işlemenin azaltılması ve
 • Kişilik gelişimi.

Bu müfredatın hitap edeceği engelli grubu içerisinde temel olarak normal okullara giden ve/veya kaynaştırma öğrencisi olarak okullara giden tüm bu engelliler bulunur. Mesela bu çocuklar şu türden çocuklar olabilir:

 • Görme bozukluğu,
 • İşitme bozukluğu
 • Hareket etme bozukluğu
 • İletişim bozukluğu,
 • Öğrenme problemi olan (normal / kaynaştırma okullara devam edebildikleri sürece)
 • Birden fazla engeli (çoklu) olan çocuklar/gençler

FÇ 3: Çalışılan materyali değerlendirirken temel düzeyde spor eğitmenini desteklemek için mobil ve çevrimiçi Kendini Değerlendirme Aracı Öğrenici olarak katılan öğretmenler / eğiticiler / gençlik çalışanları kendi bilgilerini değerlendirebilmelerini mümkün kılacak mobil ve çevrimiçi Kendini

 • Değerlendirme Aracı’nın uygulamaya sokulacaktır.
 • Farklı öğrenme platformlarında kolay aktarım için SCORM uyumlu formatların üretimi yapılacaktır.

FÇ 4: Çevrimiçi öğrenme portali ve topluluk platformu aracılığıyla birleştirilmiş mobil öğrenme uygulaması,
Özetle, çevrimiçi öğrenme uygulaması aşağıdaki özellikleri sunacaktır;

Eğitim sürecinin amaç ve hedeflerinin tanımlanması

 • Mesleki profillerin, görevlerin, rollerin ve sorumlulukların tanımlanması
 • Öğrenme ihtiyaçlarının anlamsal biçimlerinin oluşturulması ve kişiliğin öğrenilmesi
 • Öğrenme içeriği ve prosedürlerinin anlamsal biçimlerini oluşturma (admin görev)
 • ST4ALL’un modül tabanlı öğrenme içeriği
 • Beklenilen yeteneklerle ilişkili olarak belli başlı edinilmiş yetenekleri ölçen “Kendini Değerlendirme öncesi ve Değerlendirme Sonrası Bölümü”,
 • Kaynak Merkezi – Her bir ülkeye özgü ek kaynakların ve aynı zamanda harici öğrenme nesneleriyle ilgili kaynakların yüklenebildiği yerler
 • Teknik ve Eğitim Desteği Yardım Masası
 • Karşılıklı İçerik değişimi ve sosyal interaktif i iletişim için sosyal medya platformları ve küme öğrenme platformlarıyla ilgili linkler

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. More information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close