Nieuwsticker

Resultaten / Downloads

Intellectuele producten (IO genoemd, naar “ Intellectual Outputs”)

IO1: Databank van de inclusieve sportbeoefening op scholen en in jongerenorganisaties

Doelstellingen:

 • Er zal een overzicht gemaakt worden van de beste/goede praktijkvoorbeelden uit heel Europa die inclusieve sportbeoefening in scholen en jongerenorganisaties voorstellen.  Elk voorbeeld uit de praktijk zal voorzien zijn van commentaar en een beoordeling.  Deze bijkomende informatie zal ook in IO2 en IO3 opgenomen worden.
  • De praktijkvoorbeelden kunnen verscheidene formaten aannemen: foto’s, video’s, audiobestanden, teksten;
  • Alle verzamelde gegevens worden in de gegevensbank opgeslagen en zullen via een database online opgezocht kunnen worden.

Dit zal ervoor zorgen dat :

 • De ST4ALL cursus (IO2) aan de behoeften van de trainers en de begunstigden beantwoordt.
 • Een set leeractiviteiten kan gedefinieerd worden die geschikt zijn voor en bruikbaar zijn in functie van de verschillende behoeften van de gebruiker.
 • De noodzaak van aanpassingen in de trainingsmethodes door te voeren teneinde successen te boeken, wordt grondig besproken.
 • Overeenkomsten en verschillen tussen de nationale contexten in de 6 partnerlanden worden aangegeven en belicht.

IO2: Ontwikkeling ST4ALL cursus

Doelstellingen:

 • Op basis van de data die in IO1 verzameld zijn (IO1: Databank van de inclusieve sportbeoefening op scholen en in jongerenorganisaties) zal de ST4ALL cursus onder leiding van P7 ontworpen en ontwikkeld worden.  Het betreft een rijkelijk geïllustreerd handboek met trainersopleidingen en –materialen (met inbegrip van instructiefilmpjes).
 • Onder leiding van P7 zullen er online en mobiele instrumenten ontworpen en ontwikkeld worden (onder andere een beoordelingsapplicatie).
 • Er zullen proefversies van de ST4ALL cursus, van het handboek en van de trainersopleidingen en materialen ontworpen worden zodat sporttrainers van jongerenorganisaties / instellingen van het buitengewoon onderwijs / inclusieve scholen deze kunnen testen, zowel via online & mobiele platforms als onder de vorm van handboeken.

De cursus zal de kennis van de leerkrachten en de trainers ook verhogen.

De bedoeling van de cursus is te onderzoeken wat de huidig heersende visie is op de psychosociale aspecten van regelmatige lichamelijke activiteit.  Hierbij wordt dieper ingegaan op de rol die lichaamsbeweging / sport speelt bij:

 • het omgaan met stress en angst van kinderen en jongeren;
 • het verminderen van het risico op depressies bij kinderen en jongeren;
 • kinderen en jongeren met ADHD (Attention Deficit/Hyperactivity Disorder of in het Nederlands aandacht stoornis met hyperactiviteit, leerstoornissen en autisme;
 • het ontwikkelen van zelfrespect;
 • intelligentie en academische prestaties;
 • het verminderen van jeugddelinquentie; en
 • de persoonlijkheidsontwikkeling.

De soorten handicaps die in de cursus aan bod komen zijn eigenlijk alle handicaps die een kind niet verhinderen van les te volgen in het gewone of inclusieve onderwijs.  Dit zijn bijvoorbeeld kinderen met:

 • visuele beperkingen
 • slechthorendheid
 • verminderde mobiliteit
 • communicatieve handicaps
 • leerstoornissen (voor zover ze school kunnen lopen in een gewone of inclusieve school)
 • complexe (multipele) beperkingen

IO3: Zelfbeoordelingsinstrument dat mobiel of online gebruikt kan worden en de breedtesporttrainers ondersteunt bij het beoordelen van het gestudeerde materiaal

 • Inzetten van een mobiel en online zelfbeoordelingsinstrument waardoor de gebruikers (leerkrachten / trainers / jeugdwerkers ) zelf kunnen beoordelen in hoeverre ze de geleerde stof beheersen.
 • Productie van formats die SCORM conform zijn zodat er gemakkelijk van het ene naar het andere leerplatform kan overgeschakeld worden.

IO4: Mobiele leerapplicatie die geïntegreerd is via een online leerportaal en een gemeenschappelijk platform

Samengevat zal de mobiele leerapplicatie de volgende kenmerken hebben:

 • Beschrijving van de ambities en doelstellingen van het trainingsproces
 • Beschrijving van de beroepsprofielen, uit te voeren taken, te spelen rol(len) en op te nemen verantwoordelijkheden
 • Opstellen van een semantisch profiel van de leerbehoeften en het leerprofiel
 • Opstellen van een semantisch profiel van de leerinhoud en procedures (administratieve taak)
 • Modulematig gepresenteerd lesmateriaal van ST4ALL
 • Sectie waar de gebruiker vóór en na de zelfbeoordeling een link vindt naar de specifieke vaardigheden die hij reeds verworven heeft (gelinkt naar de vaardigheden waarvan men verwacht dat de gebruiker ze ook beheerst)
 • Hub met hulpmiddelen – waar men voor elk land specifiek bijkomend materiaal kan uploaden en linken aan externe leerstof
 • Help desk voor technische en trainingsondersteuning
 • Linken naar de sociale media platformen en leerplatformen in de Cloud voor uitwisseling van materiaal en sociale interactieve communicatie.

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. More information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close